Sivilforsvarsmedaljen

Sivilforsvarsmedaljen vert delt ut til alle som har gjort teneste i Sivilforsvaret meir enn 25 år. For kvart femte år over 25 vert bandet forsynt med ei stjerne. Medaljen er rund og med Sivilforsvaret sitt våpenskjold på adversen. Bandet er grått og med ei tynn, blå, vertikal stripe på midten. Medaljen vert administrert av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap.

Sivilforsvarsmedaljen

Sjå òg endre