Sivilforsvarsmedaljen med laurbærgrein

Sivilforsvarsmedaljen med laurbærgrein er ein medalje som vert delt ut for spesielle tenester for Sivilforsvaret. Medaljen er rund, i sølv og har Sivilforsvaret sitt våpenskjold på adversen. Bandet er grått og med ei tynn blå, vertikal stripe på midten. Bandet er forsynt med ei laurbærgrein i sølvmetall. Medaljen vert administrert av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap.

Bandet

Sjå òg

endre