Sjøforsvaret sine skular

Sjøforsvaret sine skular er delt inn i avdelingane Sjøkrigsskulen, KNM Harald Hårfagre, KNM Tordenskjold og Befalsskulen for Sjøforsvaret. Denne organisasjonen har ansvaret for all utdanning i Sjøforsvaret.