Sjøkrigsskulen er ein utdanningsinstitusjon innan den norske marinen som ligg på Laksevåg utanfor Bergen. Sjøkrigsskulen gjev offisersutdanning over tre år.

Sjøkrigsskulen i Wallemsviken

Skulen har tre bransjar: operativ, teknisk og forvalting, og kadettar ved skulen kan bli navigatørar, kystjegarar, våpenteknikarar, maskin- eller elektroffiserar, eller ta ei rein økonomisk/administrativ utdanning. Alle studiane gjev bachelorgrad i militære studiar.

Bakgrunnsstoff endre

Kjelder endre