KNM «Harald Hårfagre»

(Omdirigert frå KNM Harald Hårfagre)

KNM Harald Hårfagre er felles rekruttskule for Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Rekruttane er på skulen i sju veker før dei vert sendt vidare til andre tenestestader som utskrivne meinige eller flysoldatar. Skulen ligg på Madla utanfor Stavanger. Han har namnet sitt etter den norske kongen Harald Hårfagre.

Inngangen til KNM Harald Haarfagre ein maidag i 2010.
Foto: Jarle Vines

Ved KNM Harald Hårfagre ligg òg Sjøforsvaret sitt UB-kurs. Det er spesielt retta mot å utdanne befal som skal vere instruktørar på rekruttskulen. Sjølve kurset tek 6 månadar og er fylgt av 6 månadar som kvartermeister-aspirant og rekruttskuleinstruktør. Ved fullført 12 månadar utdanning vert dei dimmitert som kvartermeister.

Spire Denne militærartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.