Ei sjømine er ei sjølvstendig eksplosiv eining som vert plassert i vatn for å skada eller øydeleggja overflateskip eller ubåtar. I motsetnad til søkkeminer, vert sjøminer utløyst av direkte kontakt med skip.[1]

Polsk wz. 08/39 kontaktmine eller hornmine. Horna er her verna med eit dekke, men i avsikra tilstand vil horna utløyse ein kraftig detonasjon ved berøring.
Britisk Mk 14 sjømine

Sjå òg

endre

Kjelder

endre
  1. http://www.naval.com.br/blog/2013/05/08/mina-naval-o-meio-mais-barato-de-negacao-do-uso-do-mar/