Skiftelokomotiv, rangeringslokomotiv, eller skiftetraktor, er eit lokomotiv som vert nytta for å flytta vogner mellom ulike spor for å setta saman togjarnbanestasjonar.

Skiftelokomotiv.

Sjå òg endre