Eit lokomotiv er eit framkomstmiddel som trekkjer vognerskjenelagde jarnbaneliner. Ein skil mellom ulike slags lokomotiv både etter motortypen og/eller etter kva det vert nytta til.

Eit diesellokomotiv frå NSB ved Trondheim sentralstasjon.

Sjå òg endre