Skjold leir er ein militærleir i Øverbygd i Målselv kommune i Troms, der ein finn 2. bataljon og Ingeniørbataljonen. Mauken skytefelt høyrer til under Skjold leir.

Spire Denne Tromsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.