Skjold leir er ein militærleir i Øverbygd i Målselv kommune i Troms og Finnmark, der ein finn 2. bataljon og Ingeniørbataljonen. Mauken skytefelt høyrer til under Skjold leir.

Spire Denne Troms og Finnmarkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.