Skjoldhøgda

Skjoldhøgda er ein blindveg og eit bustadområde i Fana i Bergen. Vegen går frå Lille Skjolddalen og endar i ein stor sirkel på toppen av høgda. Sirkelen er derimot stengd for gjennomkjørsel. Vegen er om lag 1 km lang.

Skjoldhøgda i Fana

Namnet vart vedteke i 1971.

KnutepunktEndra

 • Lille Skjolddalen
 • Arm sørover (40 m)
 • Arm nordover (100 m)
 • Arm sørover (150 m)
 • Arm nordover (50 m)
 • Arm sørover (80 m)
 • Arm sørover (50 m)
 • Arm nordvestover (60 m)
 • Arm vestover (50 m)
 • Arm sørover (130 m)
 • Arm sørover (130 m)
 • Arm søraustover (200 m)
 • Arm nordover (50 m)
 • Skjoldhøgda

KjelderEndra

 • Gunnar Hagen Hartvedt (2003). Bergen Byleksikon (4 utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1036-0.