Skrivebordsmiljø

Eit skrivebordsmiljø er ei komplett programvaresamling som innkluderer ein vindaugehandsamar, ymse panel, ikon, ei filhandsamar og så vidare, som tilsammen utgjer eit grafisk brukargrensesnitt mot operativsystemet. Namnet kjem av førestillinga av datamaskina som eit virtuelt skrivebord.

Døme på skrivebodsmiljø: KDE 4 på Mandriva.

Mange skrivebordsmiljø, især Unix-liknande system, kan bytte skrivebordsmiljø. Dei to mest utbreidde skrivebordsmiljøa på Linux er KDE og GNOME. På UNIX/Linux sit det ein vindaugehandsamar mellom X Window og skrivebordsmiljøet. Ulike skrivebordsmiljø nyttar ulike vindaugehandsamarar. Ubuntu til dømes nyttar vindaugehandsamar Sawfish og skrivebordsmiljøet GNOME, medan Kubuntu er ein versjon av Ubuntu med vindaugehandsamaren KWin og skrivebordsmiljøet KDE.

Kjende skrivebordsmiljø endre

Sjå og endre