Slamstein eller mudderstein er ein massiv, ikkje-skifrig sedimentær bergart som består av omtrent like mengder av partiklar i silt- og leirstorleik.

Slamsteinformasjon på Lyme Regis East Beach.

Kjelder endre