Skifer er ein metamorf eller sedimentær bergart, danna ved at sand, leire og grus som har blitt avsatt (sedimentert) på botnen av store innsjøar eller i havet.

Skifer

Liten skiferbit.
Kjenneteikn
Gruppesedimentær eller metamorf
Hovudmineralleire eller kvartssand
Identifikasjon
Bruksområdetakstein, bygningsstein, gulvflis, terrassedekke, trapper m.m.
Tettleik2,6 - 2,8
Annasærs god kløv i liggeplanet
Eit skifertak på eit gamalt fjøs i Rosendal.
Foto: Kjetil Lenes

Norske skiferbrot endre

Det er brot på skifer mange stader i Noreg. Kvar stad har særprega skifer.

Bakgrunnsstoff endre