Slektsforskingsprogram

Slektsforskingsprogram er dataprogram utvikla for å registrere og systematisere personopplysningar for slik å kunne vise ulike former for slektskap mellom personar, teikne anetre, skrive slektsbøker med vidare.

Eksempel på slektsforskingsprogramEndra