Slovensk er eit sørslavisk språk som blir tala av rundt 2 millionar menneske, hovudsakleg i Slovenia, men også i Austerrike, Ungarn, Italia og Kroatia. Slovensk er offisielt språk i Slovenia og EU, og lokalt i delar av Austerrike, Ungarn og Italia.

Slovensk
Klassifisering Indoeuropeisk
 Slavisk
  Sørslavisk
   Vestleg sørslavisk
    Slovensk
Bruk
Tala i  Slovenia
 Italia
 Austerrike
 Ungarn
 Kroatia
Slovensktalande i alt 1 985 000[1]
Språkkodar
ISO 639-1 sl
ISO 639-2 slv
ISO 639-3 slv

Wikipedia på slovensk

Den vanlege ordstillinga i slovensk er subjekt–verb–objekt. Eit særeige trekk ved slovensk er dualis, altså skilje mellom eintal, total og fleirtal.

Slovensk og slovakisk er dei to moderne slaviske språka med namn som tyder slavisk (frå kyrkjeslavisk slověnьskъ).

Kjelder

endre
Fotnotar