Slunkajavrre kraftverk

vannkraftverk i Hamarøy %u2013 Hábmer kommune, Nordland fylke, Noreg

Slunkajavrre kraftverk er eit vasskraftverk i Sagelvvassdraget i Hamarøy kommune i Nordland fylke.

Kraftverket nyttar eit fall på 276 meter.

Magasin for kraftverket er: Slunkajavrri som er regulert mellom 531 og 516, og Vuolit / Bajit som er regulert mellom 543 og 540 moh.

Installert effekt er på 26 MW og middels årsproduksjon er 76 GWh. Magasinkapasiteten er på 85 millionar m3 og nedbørsfeltet på 75 km2.

Kraftverket er eigd av Nord-Salten Kraftlag.

Kjelder

endre