South Georgia Survey

South Georgia Survey (SGG) var ei rekkje ekspedisjonar for å landmåle og kartlegge Sør-Georgia, leia av Duncan Carse mellom 1951 og 1957.[1] Sjølv om det hadde vore drive kvalfangst kring Sør-Georgia med fleire kvalstasjonar på øya sidan første halvdel av 1900-talet, var dei indre områda generelt ukjend, og karta var stort sett baserte på målingar gjort av James Cook, som først gjekk i land på øya i 1775.

South Georgia Survey vart sett i gang for å lage moderne kart av høg kvalitet av heile øya, og vart utført i løpet av fire somrar frå 1951 til 1957.

Målingane vart finansierte av Royal Geographical Society, Falkland Islands Dependencies, Odhams Press, og andre private sponsorar.

Kjelder endre

  1. Carse, Duncan (March, 1959). «The Survey of South Georgia, 1951-7». The Geographical Journal (Wiley-Blackwell) 125: 20–37. Henta 14. august 2012.