Spenningsfall

Eit spenningsfall er ei alminneleg nemning på potensialfall langs ei elektrisk leidning. Ifølgje Ohms lov er spenninga (potensialskilnaden) mellom to punkt på leidningen lik straumstyrken gonger resistansen i leidningstykket, og det er vanleg å seie at spenningsfallet har denne verdien.

KjelderEndra