Spiralgalaksar er galaksar som har ei tynn skiva av stjerner, gass og støv som dannar ein meir eller mindre kontinuerleg spiralform. Dei fleste spiralgalaksane har eit tjukkare og kuleforma sentrum. Dei fleste spiralgalaksane har òg større mengder av interstellar gass som kan gje opphav til nye generasjonar av stjerner. Opphavet til spiralarmane kan vera tettleiksbølgjer som forplantar seg gjennom galakseskiva.

Hubble-bilete av spiralgalaksen NGC 4414.

Bakgrunnsstoff

endre

Kjelder

endre
  • Denne artikkelen baserer seg på artikkelen «Spiral galaxy» i Philip's Astronomy Encyclopedia utgjeven i 2002.