Squash

Wikimedia-fleirtydingsside

Squash eller skvåsj har fleire tydingar:

  • Squash er ein innandørsidrett som kan minne om tennis.
  • Squash er fleire typar graskar i slekta Cucurbita, særleg Cucurbita pepo.
  • Saft

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.