Arco

(Omdirigert frå Staccato)

Arco er namnet på den mest brukte speleteknikken for strykeinstrument der ein dreg bogen over strengene. Ordet kjem frå italiensk og tyder ganske engelt boge.

Mann frå barokken speler arco på fiolinen sin. (Måleri av Judith Leyster, 1630)
Ein mann frå Calcutta speler arco på det indiske instrumentet sarinda.

Det finst mange ulike måtar ein kan spela på i arco, til dømes legato, der ein spelar mange noter på det same bogestroket, eller staccato, der kvar note vert skild frå dei andre med bittesmå stiller.

Sjå òg

endre