Stambrøk

Ein stambrøk er ein brøk der teljaren er lik 1 og nemnaren er eit positivt heiltal, til dømes 1/2, 1/3 og 1/12 osv. Desse brøkene vart brukt av egyptarane i brøkrekninga si. Alle brøker kan skrivast som ein sum av stambrøkar. Til dømes er 13/15 = 1/2 + 1/3 + 1/30.

Elementær aritmetikkEndra

Viss ein multipliserer to stambrøker resulterer det i eit produkt som er ein annan stambrøk:

 

Men ved å addere, subtrahere, eller dividere to stambrøker produserer ein eit resultat som generelt ikkje er ein stambrøk:

 
 
 

BakgrunnsstoffEndra

KjelderEndra