1 (éin eller eitt) er det minste positive naturlege talet. I heiltalsrekkja kjem talet éin etter talet 0 og før talet to.

← 0                    1                    2 →
Grunntaléin / eitt
Rekkjetalfyrste /
første
Faktorisering
Divisorar1
I ulike talsystem
RomartalI
Binært12
Oktalt18
Duodesimalt112
Heksadesimalt116

1 er det multiplikative identitetselementet; a * 1 = 1 * a = a.

Talet éin kan indikerast med prefikset mono- (frå gresk) eller uni- (frå latin).

Ordenstalet som svarar til talet éin, er fyrste eller første (1.).