Statens spesiallærarhøgskole

Statens spesiallærerhøgskole er ein tidlegare høgskule for spesialpedagogikk. Skolen blei etablert i Bærum i 1961 som Statens spesiallærerskole; og er sidan 1990 tilknytt Universitetet i Oslo som Institutt for spesialpedagogikk.

Før etableringa fanst nokre etterutdanningstilbod ved somme lærarskular. Skulen hadde frå starten eit toårig vidareutdanningstilbod for lærarar. Etter at Edvard Befring tok over som rektor blei studia frå 1976 utvida med hovudfag i spesialpedagogikk, grada cand. spes. paed..

Den første rektoren ved skulen var Hans Jørgen Gjessing.

Bakgrunnsstoff endre