Statsnasjon

Ein statsnasjon er ein nasjon avgrensa gjennom territorium, statsgrenser og statsinstitusjonar. Ein statsnasjon omfattar alle innbyggjarane i ein stat, uavhengig av språk og etnisk opphav, og føreset at staten proklamerer at nasjonen omfattar alle borgarane i staten.

Statsnasjonen vart utbreidd etter den franske revolusjonen. Spesielt utvikla han seg i Vest- og Nord-Europa, til skilnad frå etnonasjonane i Sentral- og Aust-Europa og religionsnasjonaneBalkan. Eit ideal for statnasjonen er allmenn velferd, slik at alle borgarane har del i statens tryggleik og rikdom: «er du nordmann har du rett og hevd på norsk velferd».

BakgrunnsstoffEndra