Steppe er eit omgrep nytta om store, opne landskap (grassletter). Ein finn stepper i Asia, Afrika (veld), Sør-Amerika (pampas) og Nord-Amerika (prærie). Steppe er ein tørr naturtype, med sparsam plantevekst.

Den kasakhstanske steppa i vestlege område av Kasakhstan tidleg på våren

Sjå òg

endre