Steppeklima (BS) skildrar hovudsakleg klimasoner utanfor arktiske strøk som har ein låg årleg nedbørsnormal (200-400 mm[1]) og som i hovudsak har vegetasjon i form av småskog og kort gras.

Regionar med steppeklima ██ BSh, varmt steppeklima ██ BSk, kaldt steppeklima

Köppen si klimaklassifisering omhandlar klimaet på steppene (BS) som området mellom ørkenområda (BW) og dei meir fuktige klimaområda der ein kan drive jordbruk. I tillegg har ein krav for temperatur og årstidsvariasjon i nedbør, slik at steppeklima ikkje gjeld for dei store skogområda i Canada og Sibir. Grenseverdien for nedbør finn ein ved å multiplisere den årlege middeltemperaturen i °C med 20, så legge til 280 om 70 % eller meir av den totale nedbøren kjem i det halvåret sola står høgast på himmelen (april-september på nordlege halvkule, oktober-mars på sørlege), eller legge til 140 om 30-70 % av den totale nedbøren kjem i denne perioden, eller 0 om mindre enn 30 % av den totale nedbøren kjem i denne perioden. Visst den totale nedbøren er mindre enn grenseverdien, men meir enn halvparten av grenseverdien vert klimaet klassifisert som steppeklima.

Døme

endre

Fotnotar

endre