Stjernehopar er grupper av stjerner som er bundne saman av gravitasjon. Dei to hovudtypane av stjernehopar er kulehopar og opne stjernehopar, der dei førstnemnde kan ha opp til fleire millionar stjerner og dei sistnemnde opp til nokre tusen.

Pleiadane er eit døme på ein open stjernehop.
Kulehopen Omega Centauri.

Bakgrunnsstoff

endre

Kjelder

endre