Stormeister er ein tittel som blir brukt for den øvste leiaren i ordenar, for eksempel i ridderordenar og fortensteordenar, men også i sjølvstendige ordenar som Maltesarordenen og i brorskap som frimurarordenen.

Til dømes er Kongen av Noreg stormeister i Den Kongelege Norske St. Olavs Orden.

I Den katolske kyrkja har ein stormeister same rang i hierarkiet som ein erkebiskop, selv om han ikkje er ordinert til biskop.

Stormeister er også ein tittel som blir tildelt svært sterke sjakkspelarar, sjå Stormeister i sjakk.

Kjelde

endre