Samband over fri siktelinje

(Omdirigert frå Stråling innan synsvidde)

Samband over fri siktelinje (engelsk line-of-sight, forkorta LOS) er ein eigenskap til elektromagnetisk stråling eller forplanting av lydbølger som går direkte frå kjelde til mottakar. Elektromagnetisk overføring inkluderer lysstrålar på ferd i ei rett linje. Strålar eller bølgjar kan spreiast, verta brotne, verta reflekterte eller absorberte av atmosfæren.

Fri siktelinje frå toppen av ei antenne, til horisonten.

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre