Strålingsstyrke er utstrålt effekt frå ei strålekjelde i ei bestemd retning, gjeve per romvinkeleining. Når strålingsstyrken gjeld den synlege delen av spekteret, snakkar ein om lysstyrke.

KjelderEndra

strålingsstyrke. I Store norske leksikon. Henta frå: http://snl.no/str%C3%A5lingsstyrke