Straumsnes i Fjaler

Straumsnes er ei bygd i Fjaler kommune i Sunnfjord i Vestland fylke. Bygda med kring 120 innbyggjarar ligg ytst i Dalsfjorden i Sogn og Fjordane fylke. I nesten 90 år har Åsnes ski vore produsert ved Skifabrikken Åsnes Skifabrikk. I oktober 2006 kjøpte Skigutane AS frå Voss 90 % av aksjane, og opprettheldt skiproduksjonen, men frå 2008 vart drifta på på Straumsnes avslutta. Bygda har vore prega av fråflytting; skule, butikk og post forsvann for ein del år attende. Bygda har framleis att fem gardar som driv for fullt, men med framtidsutsiktene for gardsdrifta vart det i 2005 vedtatt å inngå samdrift og bygge fellesfjøs. Fellesfjøset stod ferdig i 2007 og drifta vart starta opp 17. oktober 2007.

Straumsnes i Fjaler is located in Sogn og Fjordane
Plasseringa til Straumsnes i Fjaler

Det er tilrettelagt merka turstiar i fjellet, med vidt og storslått utsyn ut mot havgapet.

Bakgrunnsstoff

endre