Ein stubbrytar.

Stubbrytar er ein reiskap som tidlegare vart nytta for å trekkja stubbar og stein or marka i nybrot.

OppbyggingEndra

Maskina er bygga opp av tre føter som er heldt saman i midten. Den eine foten er var ofte ein dobbelfot, der det var plassert ein manuell vinsj. Ståltauet gjekk frå vinsjen til ei talje i toppen der føterne møttest. For å auka lyftekrafta kunne det nyttast kraftbkokk. Stubbrytarar hadde ei løftekraft på mokre titals kN.

BrukEndra

Forutan nydyrking vart stubbrytarar nytta ved anleggsarbeid som veg- og jarnvegbygging. Stubbrytarar var i bruk til gravemaskinabe tok over annleggsarbeid og nydyring.

Sjå ògEndra