Anleggsarbeid er arbeid som planering of transport av jord, grus, stein, og liknande, vegarbeid, tomtegraving og så vidare.

Anleggsarbeid ved Newmarket jarnbanestasjon i Auckland City, New Zealand.
Frå bygginga av Saimaa-kanalen.

Anleggsarbeid vart tidlegare utført manuelt, men det vart ofte nytta hest til transport av masse. I dag vert arbeidet utført med anleggsmaskinar, noko som har gjort det mogleg å utføra store prosjekt innan rimeleg tid.

Sjå òg endre