Studentorganisasjonen i Agder

Studentorganisasjonen i Agder (STA) er interesseorganisasjonen for studentar ved HiA. STA sitt arbeid omfattar alle studentaktivitetar og studentpolitikken ved HiA.

Det øvste organet i STA er Studentparlamentet. STA er partipolitisk uavhengig. Studentane ved HiA er gjennom STA medlemmer i Studentenes Landsforbund(StL).

BakgrunnsstoffEndra