Subatomær partikkel

Ein subatomær partikkel er ein partikkel som er mindre enn eit atom; det kan dreie seg om ein elementærpartikkel eller ein samansett partikkel. Partikkelfysikk og kjernefysikk tek føre seg studiet av slike partiklar.

Desse partiklane omfattar mellom anna elektron, foton, proton og nøytron. Proton og nøytron er samansette partiklar som består av kvarkar.

Kjelder endre