Substitusjon i matematikk

Substitusjon i matematikk er å setje inn eit matematisk uttrykk eller talverdiar i ein formel. Substitusjon vert òg nytta i same tyding som permutasjon.

KjelderEndra