Ein surjeksjon er ein matematisk funksjon som kan ta alle verdiar i verdimengda si.

Ein surjektiv funksjon.
Ein annan surjektiv funksjon.
Ein ikkje-surjektiv funksjon.

Ein funksjon vert kalla surjektiv , og vi seier at er ein surjeksjon av , viss .

Det vil seia at det til kvart element finst minst eitt element , slik at .

Formelt: .

Sjå òg endre

Kjelder endre