Injeksjon i matematikk

Ein injeksjon eller ei injektiv avbilding i matematikk er ei avbilding som er ein-eintydig. Det vil seie at ulike punkt i definisjonsområdet alltid vert avbilda på ulike punkt i biletområdet.

Ein injektiv funksjon.
Ein annan injektiv funksjon.
Ein ikkje-injektiv funksjon.

Matematisk uttrykt kan ein seie at ein funksjon er injektiv, viss forskjellige element i gjev forskjellige funksjonsverdiar i . er injektiv viss .

Sjå ògEndra

KjelderEndra