Svart er fargen me får når nær alt synleg lys vert absorbert, i motsetnad til kvit, som ein får når alt synleg lys vert reflektert. Sjølv om svart vert nemnd som ein farge i daglegtala er han difor verkeleg fråvera av fargar.

Svart
 

HTML-farge#000000
sRGBB  (rgb)(0, 0, 0)
CMYKH   (c, m, y, k)(0, 0, 0, 100)
HSV       (h, s, v)(–°, –%, 0%)
B: Normalisert til [0–255] (byte)
H: Normalisert til [0–100] (hundre)

Mange språk, til og med norrønt, skil ikkje mellom blå og svart, og brukar ordet «blå» for å skildra fargen svart. Tennene åt Harald Blåtann, til dømes, var truleg svarte og ikkje blå. I norrønt vart òg mørkhuda personar omtala som blåmenn. På den same måten er hinduguden Krisjna, som truleg var mørkhuda, ofte teikna med blå hud fordi han er skildra slik i gamle dikt.

Spire Denne fysikkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.