Svelget (gresk farynx, latin fauces) er eit røyrforma organ som byrjer ved skallebasen bakom nasæn og strekker seg ned til matrøyret. Det er del av både fordøyelsessystemet og respirasjonssystemet. Svelget er eit muskuløst og slimhinnekledd organ som ligg framfor virvelsøylen og omgjev strupehovudet.

Svelg

Øvre og nedre luftvegar (over)
Klassifikasjonar og ressursar
MeSHD010614

Anatomi

endre

I fordøyelsessystmet ligg svelget etter munnhole og før matrøyret. Hjå pattedyr er svelget staden der fordøyelseskanalen og luftvegane kryssar hverandre, gjerne kalla strupa (som også omfattar strupehovudet og stemmebanda).

Svelging kan delast inn i tre fasar: Den orale fasen (blandefasen i munnhola), pharynx-fasen (svelgefasen i svelget), og esophagus-fasen (transportfasen i matrøyret).

Etter at ein har tygga maten, dyttar tunga maten bakover til svelget. Dette set i gang ein svelgerespons der mange musklar samarbeider om å presse maten ned i matrøyret. Opningen opp til nasehola blir stengd, og strupeloket legg seg over luftrøyret. Frå matrøyret blir maten transportert vidare til magesekken.

Kjelder

endre