Svensk låglandsfe

Svensk låglandsfe (svensk namn Svensk låglandsboskap SLB, òg kalla Svensk Holstein) er ein svensk kurase som stammar frå nederlandske og tyske dyr, hovudsakleg holstein-frisisk fe. Fe av denne rasen kan vera svarte og kvite eller raude og kvite. I dag er svensk låglandsbuskap den dominerande kurasen i Sverige saman med svensk raudt og kvitt fe. I 2007 var det i underkant av 170 000 SLB-kyr i Sverige, og rasen aukar i utbreiing.

Svensk låglandsfe på Skansen.
Svensk låglandsfe

På 1800-talet starta importen av Holstein-kyr til Sverige, primært til Skåne. I 1913 blei det oppretta ein eigen samskipnad for rasen i Sverige, og ein grunnla ei stambok. Rasen blei frå no av omtalt som «svensk låglandsboskap». Sidan slutten av 1970-talet har ein òg importert alsmateriale frå nordamerikansk holstein, slik at dei to rasane har blitt likare. Alsarbeidet auka mjølkeproduksjonen, men gav dårlegare kjøtproduksjon.[1]

Svensk låglandsfe er 145-150 cm høge og veg 600-700 kg. Rasen er ein god mjølkerase, med gjennomsnittleg årsavdrått på ca. 9 000 kg mjølk.

Kjelder endre

  1. Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Svensk låglandsboskap)

Bakgrunnsstoff endre