Syntese

Wikimedia-fleirtydingsside

Syntese (gresk σύνθεσις, av syn 'med' og thesis 'plassera') er det å føya saman mange delar til ein heilskap, og er rekna som det motsette av analyse. Omgrepet blir brukt innan ulike felt:

  • Kjemisk syntese, framstilling av ulike kompliserte stoff frå enklare delar. Slike stoff blir gjerne kalla syntetiske.
  • Syntese i filosofi, eit resultat av tese og antitese

Sjå òg endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.