Tørrtemperatur er lufttemperaturen målt med eit udekka termometer som er verna mot stråling og fukt. Innan bygningsbransjen er det ein viktig faktor i design av bygningar i enkelte klima. Det har vore sagt at det er den viktigaste klimavariabelen for menneskeleg komfort og energisparing i bygningar.

Sjå òg endre

Referansar endre

  • Nall, D. H. (2004-11). Looking across the water: Climate-adaptive buildings in the United States & Europe. In The Construction Specifier, 57, 50 – 56.