TEMPEST er eit uttrykk som opphavleg stammar frå det amerikanske militæret, men som vert nytta i heile NATO. Det står for alle tilhøve som kan gjere at informasjon kjem på avvegar gjennom elektromagnetisk stråling frå elektronisk utstyr som til dømes dataskjermar. I tillegg omfattar uttrykket mottiltak mot at dette skal skje.

Sjå òg Endra