Tage

mannsnamn

Tage eller Thage er eit mannsnamn avleidd av det gammladdanske Taki. Det har norsk namnedag den 20. september og svensk den 3. august.

Namnetrekket til Tage Erlander.

Namnet kjem frå verbet taka og kan tolkast som å visa til ein 'mottakar' eller 'overtakar'. Ei anna tolking er at det kan tyda 'uthaldande'.

Namnet har vore brukt i Skåne sidan 1400-talet, men blei først allmeint spreidd i Sverige frå 1900-talet. Der var det mykje brukt til og med 1930-talet, før bruken gjekk ned att.

NamneberararEndra

KjelderEndra