Tantal

grunnstoff med kjemisk symbol Ta og atomnummer 73

Tantal er eit grunnstoff med atomnummer 73 og kjemisk symbol Ta.

Særskilde kjenneteikn Endra

Tantal har eit av dei høgaste smeltepunkta blant grunnstoffa.

Bruk Endra

Det viktigaste bruksområdet er i tantalkondensatorar, som er polariserte kondensatorar. Tantal vert òg brukt til å laga stål med høgt smeltepunkt og styrke. Glødetrådar i lyspærer vart i starten laga av tantal. Seinare er wolfram brukt.

Historie Endra

Tantal vart oppdaga av Anders Ekeberg i 1802.

Bakgrunnsstoff Endra