Wolfram

grunnstoff med kjemisk symbol W og atomnummer 74
Fakta om wolfram

Kjemisk symbol: W
Atomnummer: 74
Atomvekt: 183,9 u
Tettleik: 19,3 g/cm³
Smeltepunkt: 3410 °C
Kokepunkt: 5930 °C
Vanleg oksidasjonstal

i sambindingar: +VI

Sjå Namnet Wolfram om du ønskjer å lese om gutenamnet Wolfram.

Wolfram er eit transisjonsmetall. Det er plassert i gruppe 6 i d-blokka i det periodiske systemet.

Bruk endre

Wolfram vert brukt til glødetråd i lyspærer.

Viktige sambindingar endre

Namnet endre

Grunnstoffet wolfram er kalla opp etter mineralet wolframitt, som det utgjer ein del av. Wolfram er òg eit tysk mannsnamn.

Bakgrunnsstoff endre