Tarald

mannsnamn

Tarald (òg skrive Tharald) er eit mannsnamn som kjem frå norrønt Þóraldr , samansett av gudenamnet Tor og valdr som tyder herskar. Namnet Torvald har same opphav.

Tarald Ross (1684-1748), prost i Orkdal.

I Noreg har Tarald namnedag den 11. august.

Bruken av namnet i NoregEndra

I folketeljinga i 1801 vart 355 personar manntalsførte med namnet T(h)arald.

I teljinga frå 1900 var det 504 personar som het T(h)arald.

I 2007 var det 330 som heitte T(h)arald til første fornamn – 90 % skreiv namnet utan h.

Kjende namneberararEndra

KjelderEndra