Taraldsvik kraftverk

vannkraftverk i Narvik kommune, Nordland fylke, Noreg

Taraldsvik kraftverk er eit vasskraftverk ovanfor Narvik sentrum i Narvik kommune i Nordland fylke.

Taraldsvik kraftverk.
Foto: TorbjørnS (2014)
Ein peltonturbin ved kraftverket.
Foto: TorbjørnS (2014)

Kraftverket vart bygd i samband med at Narvik fekk ny vassforsyning. Kraftstasjonen ligg 200 moh. Forsnesvatnet og Isvatnet blir nytta som magasin. Vatna er regulert mellom høvesvis 646 til 647 m.o.h. og 820 til 790 m.o.h.

Det er installert ein peltonturbin på 1,4 MW. Middels årsproduksjon er på 10 GWh.

Kraftverket er eigd av Nordkraft og vart sett i drift i 1985.

Kjelder

endre